کارگاه تصویرسازی دیجیتال در فضای مجازی

تصویرسازی

محتوا: آموزش تصویرسازی دیجیتال با استفاده از نقوش ایرانی و اسلامی
محل برگزاری: واحد دختران سلمای دانشگاه امیرکبیر
در این کارگاه، هنرجویان و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با مفهوم تصویرسازی در فضای دیجیتال آشنا می‌شوند. در این کارگاه چهارروزه، دانشجویان برای یک موضوع مشخص با نگاه خود تصویرسازی می‌نمایند و آثار خود را برای داوری به تیم نورنگ تحویل می‌دهند. پس از تأیید آثار، این دوستان گواهی‌نامۀ شرکت در کارگاه تصویرسازی دیجیتال نورنگ را دریافت می‌نمایند

کارگاه گرافیک مینیمال در فضای مجازی

محتوا: آموزش طراحی قالب‌های پاورپوینت با رویکرد کمینه‌گرا (مینیمال) با استفادهwork2

از نقوش ایرانی و اسلامی
محل برگزاری: واحد دختران سلما-دانشگاه امیرکبیر

این کارگاه برای آموزش طراحی قالب‌های پاورپوینت با رویکرد کمینه‌گرا و با استفاده از نقوش ایرانی و اسلامیبرگزار می‌شود. دانشجویان در این کارگاه چهارروزه یک قالب پاورپوینت کمینه‌گرای موضوعی طراحی می‌کنند. پس از اتمام دوره، هرکدام از متقاضیان آثار تمام‌شدۀ خود را به پایگاه نورنگ تحویل می‌دهند و گواهی‌نامۀ شرکت در دوره گرافیک نورنگ را دریافت می‌نمایند