سهم من از توسعۀ هنر اسلامی و ایرانی در فضای مجازی

«اهدای فرهنگی» نورنگ؛
می‌توانید قالبهای پاورپوینت نورنگ را به تعداد دلخواهتان خریداری کنید و به همان تعداد، برای دانلود کاربران باز بگذارید.
می‌خواهید شما هم سهمی در تولید و نشر هنر ایرانی و اسلامی در فضای مجازی داشته باشید؟
می‌توانید این «اهدای فرهنگی» را به نام خودتان یا به نام عزیزانتان انجام دهید.
گاهی نذری‌های ایام مذهبی خوشمزه است؛ اما می‌تواند زیبا و تصویری هم باشد. می‌توانید تصویر، نذر کنید و میان مخاطبانتان توزیع کنید. می‌توانید در ایام و مناسبتهای مذهبی، یک یا چند قالب پاورپوینت مناسبتی را خریداری و «نذر» کنید و آن را به هر تعداد که می‌خواهید میان مخاطبان نورنگ به اشتراک بگذارید. به خواندن ادامه دهید